yönetimin başlığımı kaldırması rezaleti başlığına bugün entry girilmemiş.