1. 1.
  neo-liberal görüş ün, her şeyin cılkını çıkarıp kapitalist-emperyalist sermayenin dünya egemenliğinin nihai zaferine giden yolda kullandığı gibi, görünüşte güzel bu kavramın da ıcığını cıcığını çıkarıp, dışını yaldızlayarak küresel sermayenin ulus devlet engelini aşmak için kullandığı bir alet haline getirmeyi becerdiği, ilk bakışta kulağa hoş gelen, ama üzerindeki yaldızı kazıyınca ne olduğu ancak görebilen gözlerle açık seçik görülen bir kavram.
  1 ... sauron
 2. 2.
  ingilizce karşılığı governance olup, ilk kez 80'lerin sonlarında birleşmiş milletler'in bir raporunda geçmiştir bu kavram.
  ... pax romana
 3. 3.
  (bkz: yönetişim)
  ... whereismywings
 4. 4.
  kamu,özel sektör, sivil toplum örgütleri, vatandaşlarıda içine alan yönetimi anlayışı: hep yapmak istediğimiz fakat birtürlü başaramadığımız yönetim sistemi.
  ... forfun
 5. 5.
  1980 sonrası merkezi yönetimin yetersiz kalması sonucu yeni kamu yönetimi anlayışının etkisi ve ademi merkeziyetçi yapının özendirilmesi ile kendini daha güçlü bir şekilde gösteren demokrasinin ideal şeklidir.
  paydaşlarla beraber yönetim anlamına gelen yönetişim kavramında kararla ilgili herkesin karara etkisinin olması istenir. fakat burada şu sorun ortaya çıkmaktadır katılım konusunda herkes eşit şartlara sahip midir? bu soru beraberinde yönetişim kavramının yönetimi kapitale sahip unsurlara bırakılması mı demektir? korkusunu beraberinde getirmektedir. belirtmek gerekirki yönetişim katılımdan farklı bir oldudur yani tek taraflı belli zamanlarda gerçekleşen bir süreç değildir. dinamiktir. uluslararası örgütlerin (imf, bm v.b.) desteklediği bir kavramdır. yerel yönetimlerle doğrudan ilişkisi olan yönetişim kavramı uluslararası sermayenin işini şu şekilde kolaylaştırmaktadır.
  kendi yararına kararı alacak kişi yerel olduğundan etkilemesi daha kolaydır. Fakat ABD gibi sanayisi ve sermayesi yüksek olan bir çok grup olduğundan bir grubun kendi yararına karar çıkartması daha zordur bu nedenledir ki güçlü ekonomilerde ve katılım konusunda eşit çok sayıda grubun olması yönetişimin işlevselliğinin yegane unsurudur.
  1 ... iki loptan olusan uzuvlar
 6. 6.
  yönetimde ki tek taraflılığa alternatif olarak ortaya çıkan model. aynı zamanda kitaplarda yapılan yorumlar da "bizim gibi ülkelerde yapılması zor" diye tarif edilen modeldir.
  okullarda ise yönetişim, verimlilik, etkinlik gibi kavramlar öğrencilerin midesini bulandıran her derste bahsedilen ve öğrenciler tarafından yapılan açıklamaların çoğunluğu hoca tarafından beğenilmemektedir.
  ... ybeyazit
 7. 7.
  yönetim ve iletişimin bileşkesi.
  ... fana
 8. 8.
  kapitalist sistemin oyalama yöntemi.
  ... cerevesta
 9. 9.
  Yönetişim ; yönetim, iletişim ve etkileşim kavramlarının birleştirerek oluşturulan bir kavramdır , ve birlikte yönetmek anlamına gelir. Bu sistemde yönetim ve kontrol sistemlerinin; saydam, adil, tutarlı ve hesap verebilir olmasını gerektirir , kısaca nerede o günler sistemidir.
  ... busy doing nothing
 10. 10.
  küreselleşmenin yeni siyasal iktidar modeli.
  ... mellorine