1. 1.
    yoneticinin astlarinin faaliyetlerini yonlendirmesi ve onlara ne yapmalari gerektigini bildirmesiyle ilgili bir yonetsel surectir.
    ... hexagram