1. 1.
    şu sözlükte mesnetsiz itiraz için en çok kullanılan kalıp. geçerli bir temele atfedilmiş savunması ya da fikrinin izahında kullanacağı bir argüman yoksa yasla gitsin.. örn: kaale alınmamış yazar söylemi

    fikrini beğenmediği kişiyi derhal "yoksun" ilan ederek esasen kendinde duyduğu hazımsızlığı açığa çıkaran kişilerin başvurduğu yöntemdir. tamamen ezikçe ve karşındaki düşünce sahibine hiçbirtesiri olmayacak bir geveleme sözüdür.
    3 -2 ... persona n0n grata