1. 1.
    bir şeyden soğumak için bahane aramaya, yaratmaya ya da bunu anlamlandırmak için mantıklı bir gerekçe bulmaya gerek falan olmadığını belirten cümledir.. kişi bir şeyden ya soğumuştur ya da soğumamıştır ve olay son derece basittir. gerisinde zaten kişi kendisini kendisine haklı çıkarmak için ne de olsa bir bahane bulur bu yüzden soğumak/soğumamak durumlarında hissiyata göre davranılmalıdır.
    ... gelberiyargelberi