1. 1.
    12. Nesil yazar. Koştursun efendim sözlükte.
    ... mrltln