1. 1.
    Her izlediğimde yeniden doğruladığım düşünce. Tam ilk kuşak eleştirel kuramcıların idealize ettiği bir dünya. Ayrıca her winx karakteri frankfurt okulundan bir temsilci. Mesela: flora, habermas.
    ... lord marcus amoralist primses