1. 1.
    fat32 'li günler dilerim.
    ... hastavilla