1. 1.
  4 ocak 1919'da robert kolej de kurulan cemiyet.
  ... imhotep
 2. 2.
  Yazar Halide Edip Adıvar, Gazeteci Yunus Nadi, Vakit Gazetesi Başyazarı Ahmet Emin Yalman, Akşam Gazetesi Başyazarı Necmettin (Sadık), Sabah Gazetesi Başyazarı Ali Kemal, Ati ve ikram Gazeteleri Başyazarı Celal Nuri (ileri), Eski Bakanlardan Velid Ebuzziya, Refik Halit Koray, Leman Gazetesi Başyazarı Cemal Bey, Yeni Gazete Başyazarı Mahmut Sadık Bey...

  Cemiyet, ilk toplantısından sonra 6 Aralık 1918'de bir bildiri yayınlayarak açık bir biçimde Amerikan mandasından yana olduklarını ilan ettiler. ABD Devlet Başkanı Wilson'a da bir mektup göndererek Amerikan mandasının sağlanması için başvuruda bulundular. Mektupta şu istemlerde bulunulmaktaydı:

  1) Padişah egemenliği ve Meşruti Hükümet biçimi korunacaktır.
  2) Tüm seçimlerde nispi temsil uygulanarak azınlıkların hakları sağlanacaktır. Tüm Osmanlı uyrukları... tüm hükümet memurluklarına atanacaklardır.
  3) Maliye, Tarım, Sanayi, Ticaret, Bayındırlık ve Eğitim Bakanlıkları' nın her birine uzman yardımcılarla birlikte bir Amerikan başmüsteşarı atanacak ve bu müsteşarlardan kurulu Amerikan komisyonu... ülkenin mutluluğu ve maddi gelişmesini sağlayacak reformları yapacak yeni yöntemleri ülkeye getirecek, öte yandan ülkemizdeki çeşitli siyasal akımlar yüzünden hiçbir zaman düzenli biçimde yerine getiremeyeceğimiz toplumsal gönenç ve öğretim ile ilgili tüm işleri düzenleyecek...tir.
  4) Adliyede reform için yürürlükteki hukuk siteminin kurallarını ortadan kaldırmak amacıyla Amerikan Başmüsteşarı'nın uygun göreceği ülke ve uluslardan seçilerek uzman bir kurul yapılacaktır. Bu kurul Türk yasalarını tüm Osmanlılar'a adalet ve eşitlik sağlayacak biçimde yenileştirecektir.
  5- Jandarma ve polis işleri bir Amerikan genel müfettişine... bırakılacaktır.
  6- Türkiye'nin her ilinde görevi yöresel yönetimde reform yapmak olan bir Amerikan başmüfettişi ve ona bağlı uzmanlar bulunacaktır.
  8- .... Amerika'dan yönetilmesi istenen Türk imparatorluğunun sınırları Barış Konferası'nda saptanacaktır.
  2 ... unlock
 3. 3.
  sözlükte atatürk ilke ve inkilaplarına futursuzca saldıran kullanıcıların dedelerinin, üye olduğu zararlı cemiyetlerden biridir.
  1 -1 ... protest sanayici
 4. 4.
  Ilk onceleri, Wilson Ilkeleri'njn etkisiyle kurulmus bir cemiyettir. Daha sonra Wilson Ilkeleri'nin saptirildigini gorunce dernegi kapatarak, milli mucadeleye katilmislardir.
  ... asimetrik kurabiye
 5. 5.
  (bkz: manda ve himaye kabul edilemez)
  ... selia
 6. 6.
  Bu kapsamda ulusların kendi kaderini tayin hakkından bahsedilebilir. Misak i milli bu ilkeden de destek alır. Doğu Anadoluda kurulması önerilen Kürdistan ve Ermenistan için de bu prensipler referans olmuştur.
  ... sassanach