1. 1.
    Var olan cezadır.

    Tck madde 163/2 .

    6 aydan 2 yıla diyor. Ben değil o.
    1 ... yahigewrovski