1. 1.
    türk gençliğini telefon bağımlılığından ve amerikan emparyalizminden kurtarmak için zaruri olan bir meseledir. onun yerine kitap okumak tarihten haberdar olmak daha faydalıdır. atatürk ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine yükselebilmek için ilk şart bilgi peşinde koşmaktır mutaassıp fikirlerin değil, gereksiz şeylerle vakit kaybeden milletler kalkınamaz. gelecek neslin türkiye cumhuriyetini düzgün yönetebilmesi için bu muhakkak gereklidir. whatsap instagram vb. gibi emperyal güçlerin sorgulamayan ve düşünmeyen dünya toplumu oluşturmak maksadıyla yarattıkları oyalama araçları tedavülden kalkmalıdır.
    3 -1 ... yoksul genc