1. .
    uluslararası ilişkiler litaratüründe level of analysis olarak geçen analiz yöntemi. neorealist düşüncenin temelinde yatan savaşı uluslararası sistem ile açıklama eğiliminin ilk örneğidir. halen realist, liberal ya da eleştirel olsun, tüm teorilerde değişik versiyonları kullanılan bir analiz yöntemidir.
    ... edward downing