1. 1.
    bir lenfosit ve plazmosit hastalığı. yani bir lenfoplazmositer lenfoma. kaynakları kemik iliği değil, dalak ve incebağırsak. plazma hücreleri ıg m üretiyorlar. ayrıca hücreler çoğalıkça çoğalıyor; kanı, kemik iliğini, lenf bezlerini, dalak ve karaciğeri tutuyor, hepatosplenomegali yapıyor, lenfadenopati yapıyor. makroglobulinemi, hipervizkozite, nöropati yapıyor. hipervizkozite yüzünden retinal damarlar muayenede sosis gibi görünüyor, görme bozuluyor, diplopi oluyor. tanı için kemik iliği aspirasyonu yapmak istiyorsun kuru kemik iliği çıkıyor ***. klinikte kll ve mm*bulgularıyla gelen hasta var. bunda da monoklonal gammopati olmuş ama kemik iliğine bakınca lenfoplasmositer anomali görüyorsun.
    1 ... deceku
  2. 2.
    bunlar hep güzel şeyler!
    -1 ... cazzo