1. 1.
    dusununce mantikli gelen sacmaliktir.

    selam ve duvaa ile.
    1 ... erectov