1. 1.
    Vucutta hayal edilen bir defekt veya minör bir defektle uğraşı söz konusudur. Bu uğraşı klinik olarak belirgin bir sıkıntıya neden olur veya sosyal, mesleki veya diğer bir alanda işlev kaybına yol açar. Bu uğraşı başka bir hastalığa bağlı değildir.*
    ... profdrnirvana