1. 1.
    kısaca formulu şudur;

    güdü derecesi = arzu derecesi x beklenti derecesi
    ... judas