1. 1.
    kararı beğenmezlerse, bazı holiganların yapabileceği.
    2 -1 ... gina carano