1. 1.
    sonu yok bunun. video yardımcı hakeme yardımcı hakeme yardımcı hakem diye gider.
    1 -1 ... hezaren