1. 1.
    aykırı tiplerdir.

    eksoz - egsos versusuna wayfay yazarlar.
    ... liz queen