1. 1.
    tartışılmaz gerçek. aksi teklif dahi edilemez.
    #11989627 :)
  2. 2.
    karşıt görüşteki hatunların çoğunun bizden olması ile sonuçlanır ve paradoks oluşur.
    #11989638 :)