1. .
  tek düzen hesap planında 159 numaralı hesabın adı olup, alınacak ürün yada hizmetin gerçekleştirilmesinden veya teslim alınmasından önce ödemeyapılması durumunda takip edilmesi gerek hesaptır.
  ... yogurtmudedin
 2. .
  borçlar kaleminin borç bakiyesinin de, içine dahil edilmesi kalem...
  ... karga
 3. .
  Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemeler ile ticari mallar gibi stoklarla ilgili olarak verilen avans niteliğindeki ödemeler, 159 VERiLEN SiPARiŞ AVANSLARI hesabında izlenir.
  1 ... gonulcelen