1. 1.
  bu ülke türkiyedir. akp nin kendini överken bile en çok üzerinde durduğu alan inşaat ve mütehatlik icraatlarıdır. bu sektörler de vergi kaçırmanın en yoğun olduğu sektörlerdir. vergide esas faktör olan sanayinin son 8 yılda büyüdüğü mü yoksa küçüldüğü mü ortadadır.

  yandaş olanlara kamu bankalarından ballı krediler aktarılırken, kamu ihaleleri sunulup, en yüksek maaşlı işler yaratılırken, muhalif olan kesime vergi incelemesi salmak, iş alanlarını daraltmakla tehdit etmek dünyanın her yerinde baskıcı rejim olurken, burda ileri demokrasi ve mağdurluk edebiyatı yapılarak kakalanmaya devam edilmektedir.
  1 -1 ... halka arz
 2. 2.
  aşağıdaki gazete ilanını akıllara getiren *ülkem.
  "vergi reformunu engelleyenler kim?
  maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığının güçlendirilmesi ve vergi denetiminin tek çatı altında birleştirilmesi yönünde birçok girişim yapılmasına karşın; reformun yapılmasını elbirliği içinde engelleyenlerin aşılamadığı, güçlerinin kırılamadığı görülmektedir.
  oysaki;
  - türk vergi sistemi'nde aksine hüküm bulunmadıkça, beyan esası geçerlidir. yani, günümüzde vergilerin önemli bir bölümü mükelleflerin beyanı ve vergi idaresinin denetimi esasına dayanmaktadır. kayıt dışı ekonominin önemli bölümü kayıt altına alınabilse, bütçemiz fazla bile verecektir. böylece, toplanan vergiler yüksek faizle devlete borç verenlere değil, verilen hizmetlerle topluma geri dönecektir.
  - birçok meslek mensubunun, iş adamının, tüccarın, irat sahiplerinin, kurumların asgari ücretli kadar gelir beyan etmediği ve vergi ödemediği bir ortam kamu vicdanını yaraladığı gibi, huzursuzlukların artmasına, sosyal barışın bozulmasına yol açar.
  - toplanması gereken gelir ve kurumlar vergisi toplanamayınca, dolaylı vergilere (ötv, kdv) yüklenilmek zorunda kalınmıştır. dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerinin içindeki payı avrupa birliği ülkelerinde ortalama % 30-35 arasında iken; ülkemizde uzun yıllardır dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 70 civarında seyretmiştir. bu durumda, düşük, sabit ve dar gelirliler en çok etkilenen kesimi oluştururken, girdi maliyetlerini artırdığından üretimi olumsuz etkilemiş ve nihayetinde kayıt dışılığı da beslemiştir.
  - vergi denetim sisteminde ve gelir idaresinde gerçek manada bir reformun yapılmasıyla, vergi denetiminden beklenen verim artacak olup, vergi kayıp ve kaçağının asgari düzeye indirilmesini, vergide adalet ilkesinin uygulanmasını mümkün hale gelecektir.
  tüm bunların nedeni;
  - birçok kurumda imtiyazlı grupların hâkimiyeti kırılmış iken, maliye bakanlığı'ndaki bürokratik oligarşinin ve uzantılarının yok edilememesidir. böylece vergi denetiminin güçlendirilmesi, çağdışı kast sisteminin kırılması, gerçek liyakat sisteminin getirilmesi mümkün olmamıştır.
  -vergi denetiminin ticarileştirilmesinden beslenenler, oluşturulan ortak ranttan pay alanlar nedeniyle az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacak modern bir vergi sistemi kurulamamıştır. neredeyse her yıl vergi reformu adı altında düzenlemeler yapılmasına karşın, ne güçlü bir gelir idaresi ne de adaletli vergi sistemi oluşturulabilmiştir.
  unutulmaması gerekir ki;
  - ödediği vergi ile yaşam standardı birbirini tutmayan insanların yoğun olduğu ülkelerde adalet olmaz, huzur bulunmaz.
  - bir avuç insanın mutluluğu önemli değil, 73 milyon ülke insanımızın geleceği önemlidir.
  vergi denetimi kan kaybediyor!
  - vergi incelemelerinin yüzde 90'ını yapan ve vergi denetim gücünün yüzde 80'ini oluşturan Vergi Denetmenleri; sadece denetim elemanı sayısı artırılırken dikkate alınmış, buna karşılık yıllardır kangren haline gelmiş sorunlarının hiç biri çözülmemiştir. Bir yandan yüzlerce yeni eleman alınırken, diğer yandan yüzlerce meslektaşımız kurumdan ayrılmıştır, ayrılmaya da devam etmektedir.
  peki! kim bu gerçek manada vergi reformunu engelleyenler, direnenler? kaç kişi? hangi menfaat grupları? ya da işbirlikçi uzantıları mı? sahi kimler?
  son söz
  sayın başbakanımız, ilk olarak 2005 yılında söylediğiniz, son olarak da Mart 2011 tarihinde bitireceğinizi belirttiğiniz vergi denetim birimlerinin birleştirileceği yönündeki reformun artık gerçekleşmesini bekliyoruz.
  vergi denetmenleri derneği"
  2 ... levye