1. 1.
    siyasal islamcı kitlenin çok iyi bildiğidir.
    ... erectof