1. 1.
    Duyulan karşılıksız sevda belli bir vakit sonra şahsı verem edecektir. Verem olan şahıs mendillere kanlı öksürmeye başladığında ise artık hakkın rahmetine kavuşma aşaması gelmiş demektir. Tıbbiyede muallimlerin biz talebelere anlattıkları kadarı ile veremin tek devası aşkın karşılık bulmasıdır kişi o vakit sür'atle iyileşmeye başlar.
    2 ... istanbul hanimefendisi