1. 1.
    bir lakap. takıldığı insan menderes'te yaşamaktadır. o kadar oturmuştur ki sahibine adını bilen kişi sayısı yok denecek kadar azdır.

    verego: sen bana ordan bi beş milyon vere go, ben sana akşam getirem.
    1 ... gerko