1. 1.
    normalde lm falan içen pislik piçtir.
    3 -1 ... erectof