1. 1.
    bilgisizlik perdesi olarak çevirebileceğimiz, john rawls'in üzerinden , meşru olan bir sosyal yapının nasıl olması gerektiğini anlattığı düşünce deneyi gibi bir şeydir. bizler için en adaletli sosyal yapı ve içerisinde aldığımız roller , bize düşecek olan sosyal rolü bilmediğimiz durumdakidir. yani eğer bizim yaşadığımız yer , doğduğumuz aile , toplum , kültür , sosyoekonomik seviyeyi bilmeseydik ve hakkaniyetli şekilde dağıtılsaydı, işte o zaman eşitlik söz konusu olurdu. bunun üzerinden düşünüldüğünde, sınıf ayrımının adaletsizliğini daha net görebiliriz sanırım.

    teşekkürler rawls!

    bunun yale üniversitesi'nden bir öğrencisi gelip ekonomik eşitsizlikle ilgili sunum yapmıştı.
    1 ... gesibaglari