1. .
    hak sahibine, sattığı şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında tekrar kendisine devrini, tek taraflı irade beyanı ile isteme yetkisi veren hak.
    ... dabaddah
  2. .
    "geri alım hakkı" da denir.
    ... r duh