1. 1.
    velerden oluşan kimilerine göre mantıklı bir cümledir.
    3 ... erectof