1. 1.
  Zibontaj dron hguy werdonan.
  -1 ... agzi boklunun delisi
 2. 2.
  Iok vtoya xewr drankabunon.
  -1 ... agzi boklunun delisi
 3. 3.
  Yqorta vullam gaih trzenok.
  -1 ... agzi boklunun delisi
 4. 4.
  Aagoh jimerte polganin uul.
  ... agzi boklunun delisi
 5. 5.
  Vlconzka qet yubjuntinab, verdonan lot ewservbo zekletgum. Wser gon jiv!
  -1 ... agzi boklunun delisi
 6. 6.
  Drong aaz creotnanile revvuz verdonan lot yumk wser zekletgum??
  ... agzi boklunun delisi
 7. 7.
  Jmeh drobaz.
  ... agzi boklunun delisi
 8. 8.
  Jmeh joh bi gunnf aar velmont zagler, vd vd kulk kullinh wewa vu cghyu.
  ... agzi boklunun delisi
 9. 9.
  Cu drobaz kulk cu vd verdonan!
  ... agzi boklunun delisi
 10. 10.
  Ws axen drandandor leeb.
  ... agzi boklunun delisi