1. 1.
    Bestekarı papa 1. Jampol.
    ... teslanin bozuk radyosu