1. 1.
  kişileri devlete bağlayan hukuki ve siyasal bağ.
  ... sıçtırtma lamasına
 2. 2.
  kolay değildir vatandaş olmak. eğer ki yönetim kurumlarının (devlete bağlı resmi kurumlar, başbakanlık, muhtarlık v.s) verdiği her türden hizmetler karşısında onları takdir veya tekdir etmiyorsanız, duyarlılığınızı göstermiyorsanız vatandaşlığınızı tam anlamıyla yerine getiriyor olamazsınız. çünkü devlet halka rağmen değil, halk için vardır. onu demokratik bir ülkede tam anlamıyla siz yönetirsiniz. vatandaş denen şey tüm bunları yapabilendir.
  ... karin
 3. 3.
  ilköğretim seviyesinde okutulan bir ders.
  (bkz: vatandaşlık ve insan hakları)
  ... laedri
 4. 4.
  3 tane genel prensibi vardır:

  *herkesin bir vatandaşlığının olması
  *hiçbir kimsenin zorla bir devletin vatandaşı olmaması
  *hiçbir kimsenin kanuna aykırı olarak vatandaşlıktan çıkarılmaması/atılamaması
  ~ (bkz: uludağ sözlük ile ders çalışmak)~
  1 -1 ... sew7
 5. 5.
  Bir devletin üyesi olma. Bir bireyle bir devlet arasında karşılıklı hak ve yükümlülüklere dayanan hukuki ilişki.

  Vatandaşlığın kazanılması, doğum yerine, anne veya babanın tek tek veya birlikte tabiyetine veya daha değişik düzenlemelere bağlı olarak gerçekleşebilir.
  1 ... lilith
 6. 6.
  gerçek kişiler ile devlet arasındaki bağdır. iki şekilde kazanılır:

  1) asli vatandaşlık: doğum yoluyla kazanılan vatandaşlıktır.
  2) müktesap vatandaşlık: doğumdan sonra ve doğumdan başka bir sebeple kazanılır.

  özetle, kazanılan bir şeydir. kıymetini bilmek gerekir.
  ... dahasidawar
 7. 7.
  türkiye de iseniz = (bkz: kölelik)
  -1 ... cadeau
 8. 8.
  üniversitede vatandaşlık dersi alıp vatandaşlığın insanlara ne çağrıştırdığını araştırmaktır.
  ... beklentisiz
 9. 9.
  insanın doğduğu ülkeye (devlete) tabiyetine sağlayan, herkesin doğuştan kazandığı bir haktır. herkesin doğuştan bir vatandaşlığı vardır. ancak kimse zorla bir ülke vatandaşlığında tutulamaz. ayni şekilde kimse suçsuz yere ülke vatandaşlığında da çıkartılamaz.
  vatandaşlığın getirdiği bir takım hak ve sorumluluklar vardır. en basiti devletçe uygun görülmüş yer zamanda diğer vatandaşlarla birlikte, kamu haklarından mahrum olmayan şahsın, bir vatandaşlık kimliği edinme, ikamet etme ve bağlı olduğu ülke sınırları içinde serbestçe dolaşma haklarıdır.
  eğer şahıs doğduğu ülke vatandaşlığından çıkarsa ve başka bir ülke vatandaşlığıda yoksa vatansız sayılır. bu durumdaki biri eğer başka bir ülke sınırları içindeyse o ülkenin kanunlarına bağlı olarak genelde sığınmacı kabul edilir.
  nihayetinde herkes vatandaşlık hak ve sorumluluklarının farkında olmalı, kıymetini bilmeli, kimsede vatandaşa car curt yapmamalıdır.
  ... debelendimde duruldum
 10. 10.
  doğduğumuzda sömürülmeye hazırlanmak için para öderiz,
  yaşarken sömürülür, üstüne bunun için vatandaşlık kirası veririz,
  ölürken artık sömürülemeyeceğimiz için para öderiz.
  1 ... napesend