1. 1.
    vahdettin denen yavşağın götünden dökülenlerin yaptığıdır.

    adam vatanın her metre karesini yabancı delvetlere hibe edip, sonunda gebereceğini anlayınca da kuyruğunu kıstırıp gemiyle ingilizlere kaçmıştır.

    kimileri de bu adama padişahım demektedir..

    bu adamı padişahı olarak kabul eden kim varsa vatan hainidir.
    1 ... sanfransiscodaki boynuzlu