1. 1.
    yonus yazıyo orada, yunustur o türktür çok da şeetme.
    ... teist