1. 1.
  Allah kavramını ele alalım.

  Allah insanlara yardım için yok.

  Allah doğayı, hayvanları, dünyayı ve hatta evreni korumak ve ona sahip çıkmak için yok.

  Allah kötülükleri yok etmek için yok.

  Allah savaşları, katliamları, jenositleri yok etmek için yok. Hatta onların nedeni Allah'ın sözde varlığı.

  Allah doğal felaketleri önlemek için yok. Hatta dedikodulara göre doğal felaketlerin nedeni Allah.

  Allah hastalıkları, açlık ve sefaletleri, fakirlik ve düşkünlükleri önlemek için yok.

  Çünkü bu sayılanların hepsi var. Peki allah neden var sorusuna gelen cevap ne?
  Cevap: Allah sizi imtihan etmek için var.

  Galaksiler var eden güç, yarattığı varlıklar arasından toz kadar yeri bile olmayan insana, bir başka insana baktı diye cezalandıracak. Mantıklı mı? Değil.

  Peki mantık dışı bir şeye inanma ihtiyacı nereden geliyor? Kolektifikasyon. Toplumlar kendi gerçekliklerini yaratır ve buna gerekçeler bulur. Anayasalar, ülke sınırları, savaşlar... Hepsinin iyi bir açıklaması vardır.

  Çünkü insan mantığına uydurmak ister. Bütünsel yapısı bozulsun istemez. Bunun için asıl gerçeği görebilmek önemli değildir. Bir insan bir şeye gerçek olmasa da ömrü boyu inanabilir.
  Çünkü bu bir ihtiyaçtır ve ihtiyaçlar gerçekliğin önüne geçebilir.
  -2 ... namazinda niyazinda ayten