1. 1.
  Varlık genel olarak aslında daha çok maddeler olarak değil aksine metafizik düşünce üzerine kuruludur.
  Varlık veya varlığın ifadesi olasılık ihtimali içinde mevcuttur. eğer Bir torba da milyonlarca yıl varsa onların çıkma ihtimali değil aksine onların biz var olma ihtimalinden olmama ihtimalini hesaplıyoruz. Buda bize evet işte olma olasılığı varsa o zaman bu şey mevcuttur. Ama gerçek değildir. Örneğin yaratıcı gerçek değildir. Gerçek olması için ise ihtimalin olaya gelmesi veya olasılığın olmasıdır. Sonuç olarak var olan şey bu sefer gerçeklik kazanır. Nitekim artık sayısal ve materyal olarak kanıtlanmış olur. Yaratıcının da gerçeklik kazanması da ancak onunla karşılaşınca mümkün olur. Ancak yok değildir. Yaratıcı mevcuttur ama kimse ben onu gördüm diyemez. Nitekim bu olasılık dışıdır. Nitekim Bir yaratıcı düşünürken onu insan gibi değil daha üstün ve farklı tasvir eder...
  Hulâsa olarak var olmak hiç bir şeyi gerçek yapmaz. Gerçek olması için o şeyin ayrıca olaya gelmesi gerekmektedir. Tıpkı sperm veya yumurta taşıyan iki insanda milyonlarca insan olma ihtimali mevcut. ama bu olaya gelmemiştir. döllenme ile oluşacak milyonlarca embriyo olma ihtimali var....derken tüm bu ihtimali aşan ihtimal yaklaşık 2 katrilyon da bir olasılık ile doğuyor ve gerçeklik kazanıyor.

  Matrix ve madde üzerine,
  Gerçekliğin kanıtlari
  Yaratıcı üzerine savlar,
  P'tarafindan...
  2 -2 ... promer