1. 1.
  bu bölgelerde yapılmış olan ve kasap havasını seven zihniyetin gerçekleştirdiği katliamdır. prof dr. metin özbek'in konu hakkında yorumları şöyle olmuştur:

  "çavuşoğlu samanlığı denilen mevkide bir evin temel hafriyatı yapılırken büyük bir tesadüf eseri bulunan insan iskeletlerini antropolojik açıdan incelemek üzere teslim alıp hacettepe üniversitesi'ndeki laboratuvarımıza götürdüm. bilindiği gibi, antropoloji bilim dalı geliştirdiği bir takım teknik ve yöntemlerle insan iskeletlerinde ölüm yaşını, cinsiyeti, ölüm nedenlerini, hastalıkları ve daha birçok bilgileri elde etme imkânı vermektedir. ayrıca kafataslarından hareketle ırk tayini de yapılmaktadır.

  incelemeye aldığım iskelet kalıntılarında baş ve gövde kemikleri arasında eşleştirmeye gitmek mümkün olmadı. bu nedenle, birey sayısını sadece kafataslarına göre yaptık ve her kafatasına ayrı bir numara verdik. daha doğrusu her bireyin ayrı bir antropolojik kimliği oldu.

  buluntular arasında 5 kadın ve 4 erkek tesbit ettik. bireylerin öldükleri esnada kaç yaşında olduklarını gösteren en önemli kriter kalça kemiğindeki "symohysis pubis" adlı kısımdır. 7 kişide bu bölge korunmuştur. çavuşoğlu samanlığı'nda bulunan iskeletlerin yaş dağılımını aşağıdaki şekilde tesbit ettik:
  kadın (p6) ...............17-18 yaş
  erkek (p7) ...............17-18 yaş
  kadın (p4) ...............18-19 yaş
  kadın (p3) ...............27-30 yaş
  erkek (p2) ...............35-40 yaş
  kadın (p1) ...............39-44 yaş
  erkek (p5) ...............50 yaş (aşağıyukarı)
  çocuk (d1) ..............15 yaş (aşağı yukarı)
  yaş ve cinslerini belirttiğimiz bu iskeletlerin asıl ilginç olan ortak bir yönleri vardı. o da, hepsinin kafataslarında kesici aletlerin bıraktığı darbe izlerinin bulunmasıdır. daha açıkçası işkence ile öldürülmüş olmalarıdır.”
  iskeletlerin hangi ırka mensup olduğunun göstergesi olarak ise şu açıklamalar yapılmıştır:

  “kafatasında ölçü, endis ve morfolojik gözlem yoluyla ırk belirlenebilir. ancak, her ırk grubu içinde bazı varyasyon durumlarının olduğunu da unutmamalıyız. antropometri tekniğinin bize sunduğu bilgilerin ışığında çavuşoğlu samanlığı'ndan çıkarılan iskeletleri inceledik.

  buna göre önemli bir ırksal ölçüt olan kafatası endisini 8 kafatasında hesapladık. bulduğumuz değerler 76 ile 89 arasında değişir. o halde, 4 birey mezosefal, diğerleri ise brakisefal gruba girer. dolikosefal yapıya hiçbir kafatasında rastlamadık. anadolu'da alpin ırk tipi oldukça yaygın olup bu ırka brakisefal tipler girdiği gibi, mezosefaller de girmektedir.

  elimizdeki iskeletlerin biri hariç hepsi de alpin ırkına girer. anadolu türklerinin çoğunlukla bu ırk içinde yer aldığını hatırlatmak gerekir. 17-19 yaşlarındaki genç bir kadın ise bu gruba girmez; dinarik ırkın armenoid adı verilen doğu varyetesine girer.

  boyları hesaplarken trotter ve gleser'e ait regresyon denklemlerini kullandık. 3 kadında 152,9 cm, 159,2 cm ve 168,2 cm değerlerini bulurken; 3 erkekte de sırasıyla 170,1; 172,4 ve 173,5 cm değerlerini bulduk.

  çavuşoğlu samanlığı'nda iskeletlerle birlikte ayrıca 1 gömlek düğmesi, kesici bir yapıya sahip demir parçası ve bir üst çene parçası bulundu. gülhane tıp akademisi dişhekimliği fakültesi'nden prof.dr.ilter uzel'in verdiği bilgiye göre üst total protez fragmanı sağ arka tarafa aittir. protez kauçuktan, dişler ise porselendir. protez, 1900'lü yılların başında maddi durumu iyi olan kimselerce kullanılırdı. protez üzerindeki nikotin lekeleri bir erkeğe ait olduğunu akla getirmektedir. bu tip porselen, 1915-1925 yılları arasında kullanılmış olup ssn (abd) firmasının ürünleridir. iskeletlerin ait olduğu devir de böylece belirlenmiş olmaktadır."
  ... irishstorm