1. 1.
    masumane yaratiklar oldugunu kanitlar bilgidir. sevin onları. bırakın emsinler sizi.
    2 ... erectof