1. 1.
    kanunen suç teşkil eder. aşağılama suçu.
    1 ... erectof