1. 1.
    Kendisi permatikle aynada traş olamayacagina göre olandır.
    ... templier