bugün

yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsem sakal olayı.
sıçmışım tüyü nereye dikeyim sorunun sorulma sebebidir.