1. 1.
    yalnızca sözlük ahalisinin değil tüm delikanlı ve hanımefendilerin ortak paydada buluştuğu, nedeni sual olunamayan dertler silsilesidir.

    bu davranışlar arasında mürebbiyelerimin tamamının fransız olması, her gece yatmadan önce dadımın fransız romantiklerinden bir kuple okuması, tıbbıyeye giderken eşlik etmesi için müştemilattaki bekir'i yollaması mevcuttur.
    2 -1 ... istanbul hanimefendisi