1. 1.
    iki atom arası kovalent bağın, spinleri zıt bir elektron çiftinin, birbiriyle örtüşen iki atomik orbital tarafından paylaşılmasıyla oluştuğunu kabul eden teoridir.

    örneğin iki hidrojen atomu birbirine yaklaştıkça, her elektron diğer atomun çekirdeğince çekilir ve sistemin potansiyel enerjisi azalır.bu durum potansiyel enerji minimum oluncaya( sistem kararlı oluncaya) dek devam eder.bu da 1s orbitallerinin örtüşmesiyle mümkündür.böylece kararlı bir h-h molekülü oluşur.
    *
    1 ... simple plan