1. 1.
    Bitse de gitsek lafının ilk defa nereden ne şartlar altında ortaya çıktığı hakkinda bir ipucu verir. Kâh eve gelen kız anında kâh tam evden çıkıp bir yere yetismek uzereyken kâh arkadaşınla derse tam yeni başlamışken gelen sıradan bir tuvalet isteği helaya girdikten sonra yerini uzun süreli bitmek bilmeyen tam bitti derken tekrar baştıran bir sıkıntıya yol açmaktadır. Yediklerimize dikkat edip biyolojik vakitlerimizi koruyalım..
    1 ... spacemann