1. 1.
    kusura bakmayın yazar dostlarım. hava karardıkça samimiyetsiz insanların sözlükte barındığını hissediyorum. ıq sü düşük yazarlar görüyorum ve sözlüğün geleceğinden endişeleniyorum...
    ... stay with me