1. 1.
    mevcut olan herşeyin Allah olduğunu savunan panteist görüştür.vahdet-i vücuttan tamamen farklıdır ;asla karıştırılmamalıdır...
    3 ... white pages