1. 1.
    hayatta şunun kadar insanı tiksindiren az şey vardır, sümüksü bir hal almaktır ve sümkürülmesi elzemdir.
    ... arkheon