1. 1.
    bir süre sonra orada deri oluşur.

    selam ve dua ile.
    ... erectof