1. 1.
    Her gün on dene yumurta yiyom, daş gibiyim.
    4 ... moon tripper
  2. 2.
    elimde yeterince done olsaydı objektif bir değerlendirme yapabilirdim dediğim yazarlar. done yok done *
    ... tuiran kouma