1. .
    baskıları iplememiş, özgün kalabilmiş aydınlıdır.
    -1 ... fidelcastro